Servicii

1.CONSULTANTA INFIINTARI FIRME, PFA, PFI, II, IF si MODIFICARI ACTE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

2.ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI VERIFICAREA EVIDENTEI FINANCIAR-CONTABILE LUNARE

3.INTOCMIREA SI CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE SEMESTRIALE SI ANUALE

4.SERVICII PERMANENTE DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE SI SALARIZARE

5.SERVICII SUPLIMENTARE DE GESTIONARE A PERSONALULUI 

6.CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA

7.ALTE SERVICII FINANCIAR-CONTABILE 

8.ELABORAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA PENTRU VENITURILE PROVENITE DIN INCASAREA BACSISULUI (OUG 28/ 1999) SI A REGISTRULUI DE BANI PERSONALI

9.ALTE SERVICII

 

1.CONSULTANTA INFIINTARI FIRME, PFA, PFI, II, IF si MODIFICARI ACTE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI:

» informare si indrumare privind alegerea celei mai bune solutii privind constituirea si inregistrarea fiscala a firmei/a altei entitati legale,
» asistenta de specialitate in redactarea actului constitutiv al firmei,
» asistenta de specialitate in redactarea actelor aditionale la actul constitutiv,
» deschiderea, inchiderea punctelor de lucru,
» schimbare sediu social,
» cesiuni parti sociale,
» dizolvare, lichidare voluntara si radiere,
» fuziuni/divizari,
» suspendare activitate,
» obtinerea certificatelor constatatoare,
» depunerea si ridicarea documentelor de la Registrul Comertului.

2.ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI VERIFICAREA EVIDENTEI FINANCIAR-CONTABILE LUNARE:
- verificarea respectarii prevederilor legale in privinta corectitudinii intocmirii documentelor si evidentelor primare ale clientului,
- stabilirea procedurilor de lucru specifice obiectului de activitate desfasurate de catre client,
- tinerea corecta si la zi a evidentei contabile in aplicatii contabile actualizate la zi,
- calculul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate si operarea lor in contabilitate,
- intocmirea ordinelor de plata/a foilor de varsamant pentru achitarea obligatiilor catre bugetul consolidat al statului,
- efectuarea operatiunilor contabile de inchidere lunara a contabilitatii financiare,
- intocmirea balantei de verificare lunara,
- intocmirea si depunerea/transmiterea declaratiilor lunare privind obligatiile de plata la bugetul public general consolidat,
- intocmirea si depunerea/transmiterea declaratiilor privind achizitiile si livrarile intracomunitare;
- intocmirea si transmiterea declaratiei INTRASTAT,
- completarea registrelor obligatorii: registrul jurnal,registru inventar, registrul de evidenta fiscala,
- consultanta in domeniul financiar-contabil,
- asistenta in relatia cu organele de control ale Garzii Financiare,
- asistenta in relatia cu organele de control ale Administratiei Finantelor Publice,
- contact telefonic permanent cu angajatii dvs./cu administratorul firmei dvs. in vederea bunei desfasurari a activitatii,
- verificarea si punctajul Fisei platitorului pe fiecare impozit si contributie in parte cu inregistrarile din contabilitate,
- obtinerea certificatelor fiscale,
- informari legislative  privind reglementarile financiar-contabile si fiscale,
- alte activitati necesare asigurarii unei bune functionari din punct de vedere financiar-contabil.

3. INTOCMIREA SI CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE SEMESTRIALE SI ANUALE:

» intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale, cu toate anexele aferente, conform legislatiei in vigoare,
» certificarea situatiilor financiare semestriale si anuale, conform legislatiei in vigoare,
» depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale la administratiile teritoriale ale finantelor publice,
» intocmirea de rapoarte de explicitare a situatiilor financiare semestriale si anuale, adaptate la nevoile clientului,
» consultanta si indrumare privind efectuarea inventarierii patrimoniale si verificarea inventarului cu soldurile contabile (inainte de intocmirea situatiilor financiare),
» verificarea soldurilor contabile anuale,
» intocmirea declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

4.SERVICII PERMANENTE DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE SI SALARIZARE:
- comunicarea locurilor de munca vacante/nou create la AJOFM,
- redactarea informarii in vederea angajarii,
- asigurarea relatiei cu medicul de medicina muncii,
- intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca, a actelor aditionale, a deciziilor si dispozitiilor de desfacere/suspendare a contractelor individuale de munca,
- intocmirea si actualizarea permanenta a registrului de evidenta a salariatilor în format electronic,
- gestionarea dosarelor de personal,
- informari privind legislatia muncii,
- intocmirea si eliberarea adeverintelor de vechime pentru salariati si a altor adeverinte solicitate de salariati,
- asistenta in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca,
- calculul salariilor pe baza pontajelor comunicate de client,
- calculul concediilor de odihna si a concediilor medicale,
- intocmirea statelor de plata,
- intocmirea fluturasilor personalizati/angajat la cererea clientului,
- intocmirea ordinelor de plata/foilor de varsamant pentru impozitul si contributiile aferente salariilor,
- intocmirea si transmiterea declaratiei unice,
- intocmirea si depunerea fiselor fiscale,
- intocmirea si depunerea dosarelor de obtinere a subventiilor de la AJOFM,
- intocmirea si depunerea documentatiei pentru restituirea contravalorii concediilor medicale,
- suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

5.SERVICII SUPLIMENTARE DE GESTIONARE A PERSONALULUI :

» intocmirea/actualizarea fiselor de post,
» intocmirea/actualizarea regulamentului intern,
» intocmirea/actualizarea contractului colectiv de munca si inregistrarea lui conform prevederilor legale,
» intocmirea altor rapoarte de personal solicitate de client.

6. CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA :
- asistenta la controale fiscale,
- reprezentare (la cerere ) in fata organelor statului in diverse situatii,
- consultanta fiscala cu privire la diverse situatii aparute,
- consultanta privind optimizarea fiscalitatii,
- identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile entitatii,
- informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale,
- consultanta financiara si fiscala cu privire la luarea unor decizii manageriale sau de executie,
- consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamanetului financiar-contabil,
- instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor si circuitul acestora in cadrul societatii,
- informari si punerea la dispozitia clientului pe suport hartie sau pe email a noutatilor legislative in domeniul de activitate al clientului,
- consultanta si indrumare/ intocmirea manualului de proceduri contabile specifice fiecarei entitati,
- consultanta si indrumare /intocmirea procedurilor privind inventarierea patrimoniului,
- intocmire documentatie credite,
- intocmire documentatie leasing.

7. ALTE SERVICII FINANCIAR-CONTABILE :

» expertize contabile,
» refacerea evidentelor contabile,
» evaluari patrimoniale,
» inventarierea patrimoniului,
» audit intern externalizat, audit financiar si audit statutar,
» auditarea eligibilitatii cheltuielilor decontate din fonduri europene,
» analiza economica si financiara.

8.ELABORAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA PENTRU VENITURILE PROVENITE DIN INCASAREA BACSISULUI (OUG 28/ 1999) SI A REGISTRULUI DE BANI PERSONALI

9.ALTE SERVICII :
- inregistrarea entitatii ca operator de date cu caracter personal,
- inregistrari Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor  (ORDA),
- inregistrari marci OSIM,
- consultanta si suport juridic comert electronic,
- servicii recuperari creante: proceduri extrajudiciare si proceduri judiciare,
- servicii consultanta procedura insolventei,
- asistenta/consultanta incheiere contracte cu partenerii de afaceri,
- servicii de verificare a bonitatii partenerilor de afaceri,
- servicii de consultanta orientata catre specificul activitatii clientului.